Leasing
KORZYŚCI, KTÓRE DAJE LEASING

Przyjrzyjmy się, jakie korzyści daje nam leasing:

- Elastyczne warunki umowy, np. dogodne rozłożenie rat

- Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, więc ich suma nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku

- Możliwość odliczania rat leasingowych dla potrzeb podatku dochodowego wpływa na poprawę sprawozdań finansowych

- Niskie nakłady kapitałowe zarówno w momencie zawierania umowy, jak i w czasie spłaty rat leasingowych.

- Leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego

- Leasing zwrotny umożliwia uwolnienie środków zamrożonych w zakupionym sprzęcie, co bardzo korzystnie wpływa na przepływy pieniężne w firmie

- Proste i szybkie procedury

- Wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu przy leasingu operacyjnym.

- Elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych

- Leasing ułatwia dostęp do nowych technologii, umożliwia stałe unowocześnianie urządzeń i procesów produkcyjnych

- Nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu silnego wizerunku firmy

- Pozwala rozłożyć podatek VAT na raty

- Umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie ważne przy ustalaniu długoterminowych budżetów

- Dokładne planowanie wydatków w przyszłych okresach z uwagi na niezmienność wysokości opłat czasie trwania umowy leasingowej

- W leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, w wyniku, czego płacimy niższe podatki